201907_5w【29〇TOKYO 名駅店】

肉専用のお酒がある名古屋のバル「29〇TOKYO 名駅店」